III.rok projektu se uzavřel

závěrečná zpráva projektu2015

Dne 9.12.2015 se závěrečnou konferencí uzavřela třetí etapa našeho projektu.

Jeho výsledkem je unikátní sada map památek a kandidátů UNESCO v 13 jazykových mutacích.

Konference se zúčastnili:

pan Karel Komárek – tajemník České komise pro UNESCO

paní Šárka Ponroy Vamberová  – za síť přidružených škol UNESCO

pan David Gregor   – místostarosta MČ Praha 3

paní Irena Brifordova –  Microsoft

paní Alena Štrosserová   – odbor školství MČ Praha 3

rodiče žáků, kteří se podíleli na projektu, dále pak přes 100 žáků školy

foto_2_slozena (1) DSC_6159a